Welcome to the TREASURE HUNT IV. in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“, pořadové číslo 4, v BpH!
This time, let´s climb up the hill again! I tentokrát si trošku zašplháme do kopce.
Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku.
You can see 4 places which will guide you to the treasure. Vidíte 4 místa, která vás postupně navedou k pokladu.
The treasure is hidden near the tourist trail to Hostýn, yet off the path. Poklad je schován poblíž turistické stezky na Hostýn, a přesto mimo ni.
The 4th picture will tell you everything. 4. obrázek vám hodně napoví.
Take a snack for a picnic. S sebou si přibalte něco na piknik.
Or, drop in one of the bistros nearby. Nebo se stavte na něco dobrého do blízkých občerstvoven.
You can stay in the area and have a drink there as well! I v areálu pokladu se můžete občerstvit!
Let your kids choose their reward in the treasure bag. Vyberte si zaslouženou odměnu z tašky pokladů.
If you have, leave something little for the other hunters in the box. Pokud máte, můžete zanechat nějakou drobnost pro ostatní hledače.
I have put a few little things into the box and a bonus for the very first hunter, a collection postcard. Ode mne je v krabici pár drobností pro děti a něco pro prvního úspěšného hledače – sběratelskou pohlednici.
The copies of crosswords are for you. Nakopírované křížovky si můžete vyplnit a nechat.
Please, leave the box in the same conditions as you found it. Moc prosím, nechte krabici ve stejném stavu, v jakém jste ji našli, pečlivě zavřenou a zabalenou kvůli případnému dešti.
Place it to the same position and cover your tracks. Nechte ji na tom samém místě a zahlaďte po sobě stopy.
Thank you very much and please let me know if you have any ideas for the next TREASURE HUNT! 🙂
And of course, if you like it, share with others and send me a picture from your walk! Pokud se vám hledání líbilo, dejte mi vědět, pošlete fotku z procházky k pokladu. Také mi prosím napište, jestli hledání bylo snadné nebo příště „přitvrdit“ 🙂
I will look forward to your pics! Budu se na vaše obrázky moc těšit!
If you happen to get lost, call 777665640 for more info! 🙂 Kdybyste náhodou zabloudili či něco ohledně pokladu potřebovali, volejte 🙂

Mám nový web!

X