TREASURE HUNT BpH II.

Welcome to the TREASURE HUNT II. in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“, pořadové číslo 2, v BpH! Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku. You can see 4 places which will guide you to the treasure. Vidíte 4 místa, která vás...

TREASURE HUNT BpH I.

Welcome to the TREASURE HUNT in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“ v BpH! Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku. You can see 4 places which are near each other. Vidíte 4 místa, která jsou blízko sebe. Starting point...

Mám nový web!

X