Welcome to the TREASURE HUNT III. in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“, pořadové číslo 3, v BpH!
This time, the hunt will be a bit more challenging. Tentokrát trošičku výzva.
Let´s climb up the hill! Trošku si zašplháme do kopce.
But, it will pay off, I promise. Ale slibuji, že se vám to vyplatí.
Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku.
You can see 4 places which will guide you to the treasure. Vidíte 4 místa, která vás postupně navedou k pokladu.
The treasure is hidden near the tourist trail to Hostýn, yet off the path. Poklad je schován poblíž turistické stezky na Hostýn, a přesto mimo ni.
There are more ways how to get to the destination. Do cíle vede více stezek. A more detailed picture is added below. Detailnější obrázek je pod textem.
Take a snack for a picnic. S sebou si přibalte něco na piknik.
There is a campfire site near the treasure. Blízko pokladu je tábořiště.
Please watch your kids at all times. Prosím, hlídejte si své děti, aby někam nespadli.
It would be nice if you could take something little for the other hunters. Take one thing from the box and leave your „treasure“ in the box. Bylo by hezké, kdybyste do krabičky dali nějakou svoji maličkost na oplátku za drobnost, kterou si z pokladu odnesete.
I have put only a few little things into the box, a bonus for the very first hunter, and a surprise for the first keen reader! Ode mne je v krabici pár drobností pro děti, něco pro prvního hledače, a překvapení pro prvního nadšeného čtenáře, resp. čtenářku.
The copies of crosswords are for you. Nakopírované křížovky si můžete vyplnit a nechat.
Please, leave the box in the same conditions as you found it. Moc prosím, nechte krabici ve stejném stavu, v jakém jste ji našli, pečlivě zavřenou a zabalenou kvůli případnému dešti.
Place it to the same position and cover your tracks. Nechte ji na tom samém místě a zahlaďte po sobě stopy.
Thank you very much and please let me know if you have any ideas for the next TREASURE HUNT! 🙂
And of course, if you like it, share with others and send me a picture from your walk! Pokud se vám hledání líbilo, dejte mi vědět, pošlete fotku z procházky k pokladu. Také mi prosím napište, jestli hledání bylo snadné nebo příště „přitvrdit“ 🙂
I will look forward to your pics! Budu se na vaše obrázky moc těšit!
Ps nápověda pro ty, kdo vůbec netuší: a stone quarry 🙂

Mám nový web!

X